The Symbolically Blockading What'S-His-Name - I'M Not Just The Zadelboog, I'M A Member.

Jag vill också!

Ofta så får man höra små barn som tycker om att vara med vuxna att de även också vill ta del i det man gör. Ibland kan det dock gå för långt och jag har aldrig sett någon hantera ett bra resonemang med sina barn för att visa att de ändå är olika regler för barn än för vuxna. Det bästa exemplet som jag dock har sett är hos en god vän till mig som kanske inte haft de bästa förklaringarna men som ändå tagit sig tiden till att lyssna på sina barns åsikter och sedan låta dem uttrycka hur de känt. Det tror jag nämligen är viktigt även om vissa saker kan te sig orättvisa att de får uttrycka sig för hur de känner sig så att de inte blir förbisedda.